Sygmelding eller Raskmelding

Ved sygdom og/eller påbegyndt medicinsk behandling, skal flyvelægen underrettes. Lovgrundlaget er formuleret i “ATCO.MED.A.020 Decrease in medical fitness”. Ved sygemelding skal flyvelæge kontaktes telefonisk eller ved konsultation.